Τηλεφωνικές παραγγελίες  +30 2310 282781

Περούκες, Τρέσες, Extensions DigiBeauty

Πληροφορίες

Όροι χρήσης


Ασφάλεια συναλλαγών και Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία θεωρεί ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ηλεκτρονικό εμπόριο και για το λόγο αυτό έχει επιλέξει να συνεργαστεί με μεγάλη τράπεζα και να εκτελούνται οι συναλλαγές σε ασφαλή σελίδα της τράπεζας. Ο πελάτης όταν φθάνει στο σημείο της πληρωμής μεταφέρεται αυτόματα στην ασφαλή σελίδα της τράπεζας.

Η εταιρεία δηλώνει ότι τα στοιχεία των πελατών είναι απόρρητα και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά κανένας μη εξουσιοδοτημένος υπάλληλος. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν προωθείται σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο ή εταιρεία για κανένα λόγο (συμπεριλαμβανομένου της διαφήμισης).

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διαφυλάξει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης (αριθμό κάρτας, username, κωδικούς πρόσβασης) από τρίτους.

Η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που τρίτο πρόσωπο πλην του νόμιμου κατόχου της κάρτας προβεί σε συναλλαγή χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία ασφαλείας που υπέκλεψε από τον κάτοχο.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής των στοιχείων σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να ενημερώσετε άμεσα την τράπεζά σας.

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994 (αφορά μόνο αγορά από απόσταση μέσω INTERNETκαι όχι αγορά από φυσικό μας κατάστημα)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων και λήγει την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από την εταιρεία. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

Με συστημένη επιστολή προς τη «Digibeauty - ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΙΚΕ» με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Γεωργίου Σταύρου 4 Τ.Κ. 54623 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@digibeauty.eu

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της επιχείρησης (Γεωργίου Σταύρου 4, 54623 Θεσσαλονίκη).

Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη μεταχείριση του προϊόντος που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του προϊόντος. Ως «ειθισμένη εξέταση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του προϊόντος», εννοείται η δοκιμή των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα και όπως συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Συγκεκριμένα για τα προϊόντα μαλλιών λόγω του γεγονότος ότι είναι ευαίσθητα και για λόγους υγιεινής ως εξέταση νοείται μόνο η φυσική εξέταση διά οράσεως και αφής και όχι η τοποθέτηση του προϊόντος στο τριχωτό της κεφαλής.Ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Κάθε χρηματική υποχρέωση για την καταβολή ποσών (π.χ. εξόδων μεταφοράς, αποζημίωσης) θα πρέπει να εκπληρώνεται εντός 30 ημερών, εκκινώντας από τον χρόνο αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης από εσάς ή της επιστροφής του εμπορεύματος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό μας κατάστημα και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι ειδική παραγγελία στα μέτρα του πελάτη ή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη (π.χ. έγινε κούρεμα, βαφή ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική εργασία κομμωτηρίου).

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην εταιρεία , η αξία του προϊόντος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία μας να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη.

Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την παραγγελία του θα γίνει αντίστοιχα και η επιστροφή χρημάτων:

Για Πιστωτική κάρτα on-line η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στην κάρτα.

Για Αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου όπως και την τράπεζα την οποία αφορά. Για Paypal θα γίνεται επίστροφή μέσω Paypal.

Ρητά συμφωνείτε ότι το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία μεταβολή ή φθορά ή να είναι χρησιμοποιημένο.

Χρησιμοποιημένα προϊόντα δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής

Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και το νόμιμο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη)


Πολιτική Μη Παραλαβή προϊόντος

1) Λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας

Στην περίπτωση μη παραλαβής του δέματος στο χρόνο που συμφωνήθηκε κατά την παραγγελία λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας (καθυστέρηση αποστολής) ο πελάτης δικαιούται να μη το παραλάβει και δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως επιπλέον κόστος.

Ρητά συμφωνείτε ότι τα επιπλέον έξοδα αποθήκευσης και επιστροφής του προϊόντος στην εταιρεία βαρύνουν την εταιρεία και μόνο.

2) Λόγω υπαιτιότητας του πελάτη

Στην περίπτωση μη παραλαβής του δέματος από το ταχυδρομείο ή την εταιρεία ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier) λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας του πελάτη το δέμα επιστρέφει στην εταιρεία και ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να διαλέξει μία από τις παρακάτω επιλογές:

Να γίνει επανάληψη της αποστολής στην ίδια ή και διαφορετική διεύθυνση. Τα έξοδα αποστολής καθώς και το κόστος αποθήκευσης από την εταιρεία courier ή ΕΛΤΑ βαρύνουν τον πελάτη. Η εταιρεία γνωστοποιεί το νέο κόστος στον πελάτη και εφόσον συμφωνεί καταθέτει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει η εταιρεία και στη συνέχεια πραγματοποιείται η επανάληψη της αποστολής.

Να ακυρώσει την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με το επιπλέον κόστος αποθήκευσης και μεταφορικών που δημιουργήθηκε στην εταιρεία. Από το αρχικό ποσό που κατέβαλε ο πελάτης και μετά την αφαίρεση του επιπλέον κόστους αποθήκευσης και μεταφορικών προκύπτει το ποσό προς επιστροφή.

Ρητά συμφωνείτε ότι η επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία πρέπει να γίνει εγγράφως και να αποσταλεί στο e-mail της εταιρείας.

Δήλωση περιορισμού ευθύνης:

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη να σας παραδώσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση και επίσης να αναλάβει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς έχει γίνει σε τεχνική εργασία εντός των καταστημάτων της.

Η εταιρεία μας ΔΕΝ είναι υπεύθυνη για βλάβη που θα υποστεί το προϊόν από τεχνικές εργασίες που θα γίνουν σε άλλο κομμωτήριο ή για ζημιά που θα προκύψει από δική σας κακή χρήση του προϊόντος. Αλλαγές ή επιστροφές σε χρησιμοποιημένα προϊόντα δεν γίνονται δεκτές.

Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της Digibeauty - ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΙΚΕ και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΧώραΑποστολήΚόστοςΗμέρες παράδοσης
Χώρες  Ευρώπης (Γενικά)Συστημένο ταχυδρομείο10 ευρώ7 - 15
Courier35 ευρώ4 – 7
ΓερμανίαΣυστημένο ταχυδρομείο10 ευρώ7 – 11
Courier35 ευρώ2 – 5
ΚύπροςΣυστημένο ταχυδρομείο10 ευρώ7 – 11
Courier35 ευρώ2 – 5
ΕλλάδαCourier6 ευρώ1 - 4


Αντικαταβολή (αφορά παραδόσεις εντός Ελλάδας)


Ο υπάλληλος της εταιρείας courier που συνεργαζόμαστε σας φέρνει την παραγγελία στο σπίτι σας ή όπου εσείς θέλετε (π.χ. στην εργασία σας, στο εξοχικό σας, στις διακοπές σας κλπ).

Εσείς πληρώνετε με μετρητά την αξία της παραγγελίας σας + 6 ευρώ (αξία μεταφορικών + υπηρεσίας αντικαταβολής).

Π.χ. αν παραγγείλετε μία τρέσα που κοστίζει 100 ευρώ θα πληρώσετε συνολικά 100 + 6 = 106 ευρώ

Κατάθεση στην Τράπεζα

Ισχύει για τηλεφωνικές παραγγελίες ή παραγγελίες μέσω e-mail από Ελλάδα και Κύπρο.
Επίσης ισχύει για on-line παραγγελίες μόνο από Κύπρο

Καταθέτετε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας δώσουμε την αξία της παραγγελίας + 10 ευρώ για τα έξοδα αποστολής ή επιλέγετε bank transfer αν έχετε παραγγείλει ηλεκτρονικά Π.χ. αν παραγγείλετε μία τρέσσα που κοστίζει 100 ευρώ θα πληρώσετε συνολικά 100 + 10 = 110 ευρώ.

Μας ενημερώνετε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ότι πραγματοποιήσατε κατάθεση
Παραλαμβάνετε την παραγγελία σας με εταιρεία courier (Ελλάδα) ή συστημένο ταχυδρομείο (Κύπρος)

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Ισχύει για παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και στα καταστήματα Λιανικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ασφάλεια συναλλαγών και Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η εταιρεία θεωρεί ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ηλεκτρονικό εμπόριο και για το λόγο αυτό έχει επιλέξει να συνεργαστεί με μεγάλη τράπεζα και να εκτελούνται οι συναλλαγές σε ασφαλή σελίδα της τράπεζας. Ο πελάτης όταν φθάνει στο σημείο της πληρωμής μεταφέρεται αυτόματα στην ασφαλή σελίδα της τράπεζας.

 2. Η εταιρεία δηλώνει ότι τα στοιχεία των πελατών είναι απόρρητα και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά κανένας μη εξουσιοδοτημένος υπάλληλος. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν προωθείται σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο ή εταιρεία για κανένα λόγο (συμπεριλαμβανομένου της διαφήμισης)

 3. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διαφυλάξει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης (αριθμό κάρτας, user name, κωδικούς πρόσβασης) από τρίτους.
  Η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που τρίτο πρόσωπο πλην του νόμιμου κατόχου της κάρτας προβεί σε συναλλαγή χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία ασφαλείας που υπέκλεψε από τον κάτοχο.

  Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής των στοιχείων σας παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να ενημερώσετε άμεσα την τράπεζά σας.


Πολιτική για Ελαττωματικό Προϊόν

Ορισμός:
Όλα τα προϊόντα στο e-shop έχουν πλήρη περιγραφή αναφορικά με την ποιότητα και τις διαστάσεις τους.
Ως ελαττωματικό προϊόν ορίζεται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση του προϊόντος που παραλαμβάνει ο πελάτης από την περιγραφή του αντίστοιχου προϊόντος στο e-shop.
Ως ελαττωματικό προϊόν δε νοείται οποιαδήποτε φθορά του προϊόντος που προήλθε από επέμβαση του πελάτη σε αυτό.

Χειρισμός Ελαττωματικού Προϊόντος
Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν αμέσως μετά την παραλαβή του και σε περίπτωση που είναι ελαττωματικό να επικοινωνήσει με την εταιρεία άμεσα.
Ο πελάτης δικαιούται εντός 7 ημερών από την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος να το επιστρέψει στην εταιρεία και να ζητήσει αντικατάστασή του από άλλο προϊόν ή να αξιώσει την επιστροφή των χρημάτων του (δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής).
Ρητά συμφωνείτε ότι το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία μεταβολή ή φθορά ή να δείχνει χρησιμοποιημένο.
Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και το νόμιμο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη)
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και έλεγχο του προϊόντος από την εταιρεία.

Πολιτική Μη Παραλαβή προϊόντος

1) Λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας
Στην περίπτωση μη παραλαβής του δέματος στο χρόνο που συμφωνήθηκε κατά την παραγγελία λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας (καθυστέρηση αποστολής) ο πελάτης δικαιούται να μη το παραλάβει και δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως επιπλέον κόστος.
Ρητά συμφωνείτε ότι τα επιπλέον έξοδα αποθήκευσης και επιστροφής του προϊόντος στην εταιρεία βαρύνουν την εταιρεία και μόνο.

2) Λόγω υπαιτιότητας του πελάτη
Στην περίπτωση μη παραλαβής του δέματος από το ταχυδρομείο ή την εταιρεία ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier) λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας του πελάτη το δέμα επιστρέφει στην εταιρεία και ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να διαλέξει μία από τις παρακάτω επιλογές:
 1. Να γίνει επανάληψη της αποστολής στην ίδια ή και διαφορετική διεύθυνση. Τα έξοδα αποστολής καθώς και το κόστος αποθήκευσης από την εταιρεία courier ή ΕΛΤΑ βαρύνουν τον πελάτη. Η εταιρεία γνωστοποιεί το νέο κόστος στον πελάτη και εφόσον συμφωνεί καταθέτει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει η εταιρεία και στη συνέχεια πραγματοποιείται η επανάληψη της αποστολής.

 2. Να ακυρώσει την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με το επιπλέον κόστος αποθήκευσης και μεταφορικών που δημιουργήθηκε στην εταιρεία. Από το αρχικό ποσό που κατέβαλε ο πελάτης και μετά την αφαίρεση του επιπλέον κόστους αποθήκευσης και μεταφορικών προκύπτει το ποσό προς επιστροφή.
  Ρητά συμφωνείτε ότι η επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία πρέπει να γίνει εγγράφως και να αποσταλεί στο e-mail της εταιρείας.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - DigiBeauty και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.